Az osztályról


A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztálya 2013 júniusában alakult meg az ELTE BTK Filozófia Intézetében. Jelenlegi elnöke 2018. szeptember 1-jétől Ruszkai Szilvia Éva, az ELTE BTK doktorandusza. Alelnökei Szabados Bettina (ELTE BTK) és Tóth Péter (SZTE BTK).
.
Az osztály a CEU Philosophy Department, a DE Humán Tudományok Doktori Iskola, az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola, a PPKE Politikaelméleti Doktori Iskola, a PTE Filozófia Doktori Iskola, a SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola hallgatóit tömöríti magába; jelenlegi osztálylétszámunk 2019-ben harminchárom fő.
.
A Filozófiatudományi Osztály elsődleges és magától értődő célkitűzése a szakterületen munkálkodó doktoranduszok, illetve doktorjelöltek integrációja. Éppen ezért az osztály olyan, a tehetséggondozást biztosító szakmai fórumok megteremtésén fáradozik, mely az összes doktori iskola doktorandusz hallgatója számára lehetőséget nyújt a fejlődésre és a bemutatkozásra. Jól tükrözi ezt a törekvésünket a 2015 márciusában, Kolozsvárott megrendezett konferenciánk, ami egymástól távoli doktori iskolák tagjainak biztosított a szakmai fórumon felül közös, szabadidős programokat. A legnagyobb konferenciánk az Ütközéspontok konferenciasorozat, melyet 2014 óta minden évben megrendezünk, ezzel biztosítva előadói és egyben publikációs lehetőséget is a doktoranduszok, doktorjelöltek és doktori tanulmányokra készülő, tehetséges MA hallgatók számára. Célunk ezen a kétnapos, éves rendezvényen az, hogy teret biztosítsunk az előadóknak arra, hogy bemutassák kutatásuk jelenlegi állását és alapos visszajelzést kapjanak korreferátum formájában a témájuk egy már fokozattal rendelkező szakértőjétől. A konferenciához kapcsolódóan minden évben konferenciakötetet adunk ki a legjobb előadások alapján készült tanulmányokból. Legutóbbi, szám szerint a hatodik Ütközéspontok konferencia 2019. május 24-25-én közel 150 fő részvételével zajlott az ELTE Társadalomtudományi Karán.
 
Az osztályunk elnökei az indulás óta napjainkig:
2013/2014-es tanév: Rosta Kosztasz (alapító elnök)
2014/2015-es tanév: Nemesi Nikoletta
2015/2016-os tanév: Hendrik Nikoletta
2016/2017-es tanév: Hendrik Nikoletta
2017/2018-as tanév: László Laura
2018/2019-es tanév: Ruszkai Szilvia Éva
2019/2020-as tanév: Ruszkai Szilvia Éva

Az osztály üléseinek jegyzőkönyveit itt érheti el.
További rendezvényeinkről részletesen itt olvashat.