Az osztályról


A DOSz Filozófiatudományi Osztálya 2013 júniusában alakult meg az ELTE BTK Filozófia Intézetében. Jelenlegi elnöke Ruszkai Szilvia Éva, az ELTE BTK doktorandusza.
.
Az osztály a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola, a CEU Philosophy Department, a DE Humán Tudományok Doktori Iskola, az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola, a PPKE Politikaelméleti Doktori Iskola, a PTE Filozófia Doktori Iskola, a SzTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola hallgatóit tömöríti magába; a tagok száma jelenleg ötvennyolc fő.
.
A Filozófiatudományi Osztály elsődleges és magától értődő célkitűzése a szakterületen munkálkodó doktoranduszok, illetve doktorjelöltek integrációja. Éppen ezért az osztály olyan, a tehetséggondozást biztosító szakmai fórumok megteremtésén fáradozik, mely az összes doktori iskola doktorandusz hallgatója számára lehetőséget nyújt a fejlődésre és a bemutatkozásra. Jól tükrözi ezt a törekvésünket a 2015 márciusában, Kolozsvárott megrendezett konferenciánk, ami egymástól távoli doktori iskolák tagjainak biztosított a szakmai fórumon felül közös, szabadidős programokat. A legnagyobb konferenciánk az Ütközéspontok konferenciasorozat, amely 2016-ban 170 fő részvételével zajlott. Célunk ezen a két napos, éves rendezvényen az, hogy teret biztosítsunk a doktoranduszoknak és doktorjelölteknek arra, hogy bemutassák kutatásuk jelenlegi állását és alapos visszajelzést kapjanak. A konferenciához kapcsolódóan minden évben konferenciakötetet adunk ki.
.
Ismerje meg tevékenységünket!
Az osztály üléseinek jegyzőkönyvei.