Az osztályról


A DOSz Filozófiatudományi Osztálya 2013 júniusában alakult meg az ELTE BTK Filozófia Intézetében. Jelenlegi elnöke Ruszkai Szilvia Éva, az ELTE BTK doktorandusza.
.
Az osztály a CEU Philosophy Department, a DE Humán Tudományok Doktori Iskola, az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola, a PPKE Politikaelméleti Doktori Iskola, a PTE Filozófia Doktori Iskola, a SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola hallgatóit tömöríti magába; a regisztrált tagok száma jelenleg hetvenkét fő.
.
A Filozófiatudományi Osztály elsődleges és magától értődő célkitűzése a szakterületen munkálkodó doktoranduszok, illetve doktorjelöltek integrációja. Éppen ezért az osztály olyan, a tehetséggondozást biztosító szakmai fórumok megteremtésén fáradozik, mely az összes doktori iskola doktorandusz hallgatója számára lehetőséget nyújt a fejlődésre és a bemutatkozásra. Jól tükrözi ezt a törekvésünket a 2015 márciusában, Kolozsvárott megrendezett konferenciánk, ami egymástól távoli doktori iskolák tagjainak biztosított a szakmai fórumon felül közös, szabadidős programokat. A legnagyobb konferenciánk az Ütközéspontok konferenciasorozat, melyet 2014 óta minden évben megrendezünk, ezzel biztosítva előadói és publikációs lehetőséget is a filozófia szakos doktoranduszok számára. Az Ütközéspontok történetében a legszélesebb érdeklődésre 2016-ban tett szert, amikor is a konferencia több, mint 170 fő részvételével zajlott. Célunk ezen a két napos, éves rendezvényen az, hogy teret biztosítsunk a doktoranduszoknak és doktorjelölteknek arra, hogy bemutassák kutatásuk jelenlegi állását és alapos visszajelzést kapjanak. A konferenciához kapcsolódóan minden évben konferenciakötetet adunk ki a legjobb előadások alapján készült tanulmányokból. A soron következő, szám szerint 6. Ütközéspontokra 2019. május 24-25-én kerül sor.
További rendezvényeinkről részletesen itt olvashat.
.
Az osztály üléseinek jegyzőkönyvei.