Praxis-Vita

A gyakorlati filozófia szüksége, módjai, haszna és határai

„Számomra egyébként minden gyűlöletes, ami csupán oktat,
anélkül hogy cselekvőképességemet gyarapítaná.” (Goethe/Nietzsche)


2017. május 26., péntek, 17:00-19:00
KRE HTK, 111. terem

A filozófiai gyakorlati oldalát és praktikus hasznát hiányoló hangok korántsem új keletűek. Épp ennek a témának szeretnénk egy érdemi vitát szentelni, a filozófia értelmét firtató alapproblémán túlmenően azokat a kérdéseket is feltéve, amelyek elmélet és gyakorlat lehetséges viszonyait feszegetik. Vajon a filozófia természetéből fakadóan szükségszerűen eltávolodik a gyakorlattól? Vagy épp ellenkezőleg: a gyakorlat szerves részét kell képezze, és konzekvenciák nélkül nincs is semmi értelme? És amennyiben értelmes szókapcsolat a gyakorlati filozófia, akkor hol húzhatjuk meg a határait? Mit nevezhetünk még filozófiának, és mi az, amit már nem? Filozófia-e, amikor Epiktétosz azt javasolja: „amikor nagyon szomjas vagy, végy a szádba hideg vizet s utána köpd ki újból”? És vajon az utilitarizmust követő hatékony altruisták életpálya-tanácsadása még a filozófia részének nevezhető? De súlyos kérdés az is, hogy milyen formákban nyilvánulhat meg hitelesen és értelmesen a filozófiai gyakorlat. Sokszor hallhatjuk, hogy a filozófusok bezárkóznak elefántcsonttornyukba és karosszékükbe süppednek. Kivételek azonban biztosan akadnak: miközben közéleti ügyekben is gyakran olvashatjuk filozófusok megnyilatkozásait, a gyakorlati filozófiai iskolák szaporodóban vannak. Ám mely iskolákra érdemes odafigyelnünk? És ha már hitelesség: vajon minősít-e egy filozófusi életművet, ha a szerzője morálisan elítélhető?
Az Ütközéspontok 4. konferencia első napját záró vitánkban a filozófia gyakorlati oldalát képviselők közt többféle irányzat is részt vesz: az érveléstechnika szószólójától a politikafilozófián, a daseinanalízisen és a logoterápián keresztül a filozófiai kávéházvezetőig bezárólag. De emellett helyet kap az a filozófiával szemben kritikus hang is, amely elvitatja hasznát és az elméleti tevékenységen túlmerészkedő módozatok létjogosultságát is.

Résztvevők: Forrai Gábor, Lubinszki Mária, Nemes László, Olay Csaba, Rosta Kosztasz, Sárkány Péter.
Moderátor: Paár Tamás.